През март оборотът в сектора на търговията на дребно (без продажби на автомобили) се повишава с 6,2 на сто на годишна база. Това сочат данни на националната статистика.
 Числата показват непрекъснат ръст на оборота от началото на 2016 година спрямо аналогичните периоди на 2015 година. На месечна база обаче тенденцията не е толкова ясно изразена - през януари ръстът на оборота беше от 0,6%, през февруари - от 1,8%, но през март се регистрира забавяне до 0,8 на сто.
От НСИ отчитат най-значимо увеличение на годишна база при търговията на дребно с текстил, обувки и кожени изделия - от малко над 20%. С 13,7% пък намаляват оборотите при търговията с компютърна и комуникационна техника.
На годишна база търговията с текстил се възражда с четири поредни месеца с ръстове. В предишни периоди секторът записваше големи понижения. През март на месечна база обаче оборотите се свиват с 1,4 на сто.
По отношение на търговията с компютърна техника статистиката показва пореден месец със свиване на оборотите на годишна база. Спрямо февруари обаче има ръст от 2,3%.
Значителни годишни изменения са регистрирани и при оборотите при търговията с храни (+ 13%), с горива (+10,5%) и при търговията чрез поръчки по пощата, телефона и интернет (-4,4%).
На месечна база най-голям ръст имат оборотите в сектора на търговия с горива - с 6,2%. Оборотите при търговията с храни и тютюневи изделия се свиват с 0,7 на сто.