Министерството на земеделието и храните взе мерки за справяне с комарите в крайдунавските общини и започва превантивната дезинсекционна обработка на около 1 милион декара площи по поречието на река Дунав. Действията са резултат на усилията на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и председателя на Управителния съвет и кмет на Русе Пламен Стоилов за осигуряването на целево финансиране за борба с комарите през тази пролет. След проведена среща на Стоилов със земеделския министър Десислава Танева, на заседанието на Министерски съвет миналата седмица бе обсъден планът за борба с комарите в общините по поречието на Дунав и предстои изработване на график за третиране. Проблемът за дунавските общини от разпространението на комари е изключително сериозен и затова те разчитат на подкрепата на централните власти за неговото предотвратяване и ефективно управление. Предвижда се и взаимодействие с румънските институции за синхронизиране на дейностите по третиранията срещу комари.