Още седем блока в Русе предстои да бъдат санирани, след като заявленията им за интерес и финансова помощ бяха одобрени. За пет от тях вече има и сключени двустранни договори между общината и сдруженията на собствениците, като последните подписани са от 3 май. Те са за блок 115 на бул. „Скобелев“, бл. „Есперанто“ на ул. „Зайчар“ 2, бл. „Възраждане“ и блоковете на ул. „Симеон Велики“ 7 и ул. „Яворов“ 9 в „Родина“ 1. Това показва актуализираният в началото на май регистър за изпълнение на Националната програма за санирането в Русе. 
А иначе одобрените сдружения са 43, като само две от тях чакат подписването на договор с общината - бл. „Корабостроител“ на ул. „Любомир Пипков“ и бл. „Куманово“ в кв. „Възраждане“. Три пък са заявленията за интерес и финансова помощ, които все още се обработват. 
И докато от общината задействат изключително бързо контрактите, за да гарантират санирането на блоковете с подпис, при сключването на тристранните договори с областния управител и Българската банка за развитие няма движение от месеци. Това се дължи на наплива на заявления в банката, които се обработват поетапно. Всъщност регистътът показва, че сключените двустранни договори между общината и сдруженията на собствениците са 41, а тристранните - 29. Последният подписан тристранен контракт е от девети февруари и е за блок „Елба“ в „Родина“. 
Междувременно вчера стана ясно, че има девет кандидати по обществената поръчка за проектиране, авторски надзор и строително монтажните дейности за санирането на седем жилищни кооперации. Фирмите, подали документи по поръчката, са русенските: „Адис Калинов“, „АБВ-Русе“, „Никс-2002“, пазарджишката „Заводски строежи - ПС“. Сред участниците са и две обединения - „Згориград“ и „Беласица“, консорциумите - „Балчо войвода“ и „Артестрой“, както и ДЗЗД „Корект изол“. 
Нов облик ще придобият блок 305 на ул. „Слави Шкаров“, „Крали Марко“ на „Згориград“, „Ледено езеро“ на ул. „Студен кладенец“, бл. „Родина“ на „Митрополит Григорий“ 6, бл. „Беласица“ на „Лисец‘ 1, бл. „Балчо Войвода“ на „Рига“ 22 и „Пловдив“ на „Антим Първи“1. Общата стойност на поръчката е 10 897 650 лв., като тя е разделена на седем обособени позиции, а крайният срок за изпълнение на поръчката е седем месеца.