Създадената през 1903 година оръжейна фабрика в Русе просперира в годините и в момента е едно от водещите дружества в българската военна промишленост, с качествени продукти, постоянно обновяване и модернизация на производството. Това повишава авторитета ни на международните пазари, но ние печелим позиции и на вътрешния пазар с продуктите ни с гражданско предназначение като ракети за борба с градушките и промишлени взривни вещества за минно-добивната индустрия. Това каза пред „Утро“ изпълнителният директор на „Дунарит“ АД Кръстю Кръстев по повод 113-ата годишнина от създаване на фирмата. Тържеството ще се състои тази вечер в Канев център на Русенския университет. За празничната атмосфера ще се погрижи ансамбъл „Българе“.
През последните 5-6 години „Дунарит“ се наложи на международните пазари с качествена продукция, стриктно изпълнени договори и спазени срокове за доставка, посочи Кръстю Кръстев. Първокласни клиенти на военния завод са американски фирми, които са участвали в програми на правителството на САЩ с продукция на русенската фирма. Изискванията за „Дунарит“ да се наложи като сигурен доставчик са много високи, но персоналът ги е покрил и това е основната причина компаниите отвъд океана да се обърнат отново към завода, но вече директно, без посредници.
Политиката за управление на предприятието през последните 10 години, основана на експортно и ориентирано развитие, даде нужния финансов потенциал за надграждане на постигнатите резултати, каза още директорът на „Дунарит“. Въпреки трудностите, през периода 2011-2015 година фирмата е стабилизирана и върви по пътя на растежа. Това дава възможности за търсене на нови перспективи. Така в началото на тази година на база действащите прогнозни договори дружеството е планирало продажби за над 90 млн.лева. След приключване на първото тримесечие обаче данните са показали, че от производство и продажби може да се постигне обем за над 140 млн.лева и програмите са актуализирани.
Постигнатите резултати се дължат най-вече на реализираните през последните две години проекти за повишаване производствените мощности на „Дунарит“ чрез закупуване на нови и модерни металообработващи машини с цифрово управление, които разшириха и обновиха технологията и дадоха възможност за намаляване на разходите, обясни Кръстев.
Размерът на вложените инвестиции в периода 2007-2015 година във фирмата надхвърля 14 млн.лева. Чрез тях са оптимизирани енергийните разходи и са обновени оборудването и сградният фонд. За тази година са планирани инвестиции за още над 4 милиона лева.
Предприятие с вековна история, каквото е нашето, няма бъдеще без развитие на иновационна дейност, подчерта военният шеф. В тази връзка работата на „Дунарит“ е насочена към поддържане на съществуващата номенклатура от военни изделия, съобразена с новите условия на пазарите, изискванията на клиентите и разработване и усвояване производството на продукти с цел осигуряване на независимост от монополни доставчици и ограничения, свързани с кризите на пазарите. Новите изделия и технологии имат и голям социален ефект, защото осигуряват безопасност на работниците и хората, които живеят около завода, снижават и негативното влияние на произвежданите боеприпаси върху околната среда.
Основен капитал на иновационната дейност в „Дунарит“ са младите хора, каза Кръстев. Затова през последните пет години приоритетно се търсят и назначават млади работници, като им се предоставят възможности за реализация, обучение и повишаване на квалификацията, както и добри социални придобивки. Така от 2015 година персоналът за основното производство на завода е увеличен два пъти с квалифицирани кадри, които допринасят за добрата репутация на фирмата. От своя страна заводът мотивира работниците и служителите си със заплащане на положения им труд, обвързано с постигнатите резултати.
За правилно определената политика за управление на персонала говори и оценката, която дружеството получи от местната власт, а именно, че осигуряващият заетост на над 900 работници и служители „Дунарит“ е структурно определяща фирма за община Русе. Освен това много от партньорите на фирмата в страната разчитат за производствата си главно на нейните продукти.
Интегрираната система за управление на дружеството е сертифицирана за съответствие с изискванията на международните стандарти за управление на качеството ISO 9001, за управление на околната среда ISO 14001, за здраве и безопасност при работа OHSAS 18001, както и с изискванията на НАТО - AQAP 2110.
Спазването на приетите изисквания на международните стандарти дава допълнителна сигурност на нашите партньори и клиенти и е в основата на добрия имидж и репутация на предприятието, подчерта директорът на „Дунарит“ АД.