След като завърши 2015 г. с 10,655 млн. лева счетоводна загуба, „Топлофикация Русе“ подобрява рязко финансовите си резултати през първото тримесечие на тази година, става ясно от предварителния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. За периода януари-март общите приходи от дейността възлизат на 19,677 млн. лева, като нарастват с 2,5 млн. лева спрямо същия период на миналата година. Счетоводната печалба за трите месеца е 2,257 млн. лева.
От отчета става ясно, че над 1 млн. лева от печалбата се дължи на положителни разлики от промени на валутни курсове - резултат от най-вероятно от поскъпването на щатския долар към еврото, тъй като основните разходи за внос на въглища са в долари. 
Положителен ефект за финансовите резултати на дружеството оказва увеличената квота за продажба на електроенергия от комбинирано производство на преференциални цени. Приходите от продажба на електроенергия по това перо нарастват с 34,40% до 9,319 лева или с около 2,4 млн. лева. С 5-6 на сто се увеличават и приходите от продажба на ел. енергия от кондензационната част и от продажба на топлоенергия.
В края 2015 г. „Топлофикация Русе“ снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 17 833 битови абонати - със 79 повече отколкото предходната година. За периода са инвестирани общо 2,078 млн. лева, от които 568 хил. лева за изграждане на присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и 878 хил. лева за реконструкция и модернизация на съществуващите съоръжения. За пускане в експлоатация на системата за биогориво са похарчени 212 хил. лева. 
Със стартирането на програмата за лоялни клиенти на дружеството през миналото лято, с която бяха определени тавани за сметките за гореща вода и парно, „Топлофикация Русе“ отчита значителен ръст в продажбите на топлоенергия. За първите три месеца реализацията й се увеличава с 30 на сто в сравнение с 2015 г. Без такива притеснения за сметките русенци очевидно започват да пестят по-малко от топлоенергия и отвъртат вентилите за радиаторите си. Това показват и числата от отчета на дружеството - за получена с 30% повече топлоенергия сме платили с 5,6% повече пари.