След двата неуспешни търга за бившия цветарски магазин за цветя на „Паркстрой“ на Американското пазарче, двуетажната сграда ще бъде отдадена под наем на сдружение „Асоциация на българските градове и региони-клон Русе“, оглавявана от бившия зам.областен управител Димитър Маринов. Наемът за имота със застроена площ от 44 кв.м. ще бъде 23 лева без ДДС, ако предложението на кмета Пламен Стоилов срещне одобрението на съветниците на идната сесия.
Сдружението цели да подпомага развитието на местното самоуправление и местната администрация и да оказва експертна и консултантска помощ на местните власти в градовете и регионите. Сред многобройните му дейности са и разработването и участието в проекти.