Тържествено и сърдечно изпращане на абитуриентите развълнува ученици и възпитатели в Средношколското общежитие. Всичките 24 момичета и момчета казаха в един глас „Огромно благодарим!“, а в погледите на мнозина блестяха сълзи на тъга от раздялата с приятели и възпитатели.
С топли думи към тях се обърна директорката Христина Петкова. Тя припомни и че въпреки трудностите, при които оцелява общежитието, то намира своите спонсори и извежда социалната си роля на ново ниво.
Не може да не ни радва фактът, че ученици от други обновени общежития предпочитат пансиона, вероятно това е заради добрите традиции и атмосферата на любов и всеотдайни грижи, които полагаме, смята Петкова.