Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 310 263 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г. Компенсация получават 386 земеделски стопани.
С държавната помощ се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица - 30%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.
От вчера фондът започна прием на документи за участие в първия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Помощ се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Заявления за първия транш свиневъдите могат да заяват от 3 до 20 май 2016 г. Вторият транш ще е отворен за прием от 1 до 23 септември, а третият - от 10 до 21 октомври 2016 година.