Около 3 направления повече ще ползват работещите на територията в Русенска област 337 джипита и специалисти през второто тримесечие на тази година в сравнение с отпуснатите им талони през същия период на 2015 година, стана ясно от решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса на 27 април. Общо над лимита на лекарите са отпуснати 80 645 направления за цялата страна, от които за Русе са 1000 броя. 
За второто тримесечие на миналата година русенските общопрактикуващи лекари и специалисти са ползвали общо 55 000 направления, така че сега те би трябвало да станат 56 000, уточни директорът на РЗОК Калоян Копчев, но побърза да се застрахова, че цифрите са по пътя на логиката, тъй като още не знае колко точно бройки над лимита ще има за региона. Той обаче припомни, че от това тримесечие вече е в сила правилото неусвоените направления за периода да остават за следващите три месеца.
С направленията на първо място са обезпечени профилактиката и диспансерното наблюдение на здравноосигурените пациенти. Остатъкът от допълнителните направления е за дейности при остри случаи, като разпределението им между джипитата е извършено съобразно пациентската им листа, а при специалистите - съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца.