Съдии и прокурори от Русе и Благоевград и  пробационни служители от Русе, Разград и Благоевград проучиха европейските стандарти за пробация и отклоняващи мерки, обмениха опит с колеги от Норвегия и Унгария и подобриха практическите си умения и знания. Дейностите бяха осъществени по проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“ на русенското сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ в  партньорство със сдружение „Институт за решаване на конфликти“. 
Със 135 пробационни служители от цялата страна, 10 съдии и 10 прокурори бяха проведени анкети, а след това бяха изготвени обучителни програми, материали и учебно помагало. В резултат очакваме да надградим капацитета на съдебната система за увеличено прилагане на предсъдебните доклади и по-широкото прилагане на алтернативи на затвора в България. Това каза на заключителна пресконференция по проекта управителят на русенското сдружение Ивайло Иванов, като допълни, че е изградено устойчиво партньорство с Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Общата стойност на проекта, който беше реализиран в периода от 12 март 2015 до края на април 2016, е 113 237 лева, а финансирането е по Норвежкия финансов механизъм.