109 малолетни и непълнолетни са регистрирани в детските педагогически стаи в Русенско през миналата година, съобщи регионалната статистика. Броят им нараства с 15 спрямо предходната година. 90 са момчета, а 19 - момичета, като в сравнение с 2014 г. броят на момичетата почти се е удвоил.
Най-често срещаното престъпление е кражбата. Преобладават малолетните и непълнолетните, извършили кражби от магазини или други търговски обекти - 23. За хулиганство са регистрирани общо 11 деца, от които 10 са момчета.
Заедно с детската престъпност расте и броят на децата жертви на престъпления. Пострадалите на възраст 8-17 навършени години в област Русе през 2015 г. са 49 и в сравнение с 2014 г. е регистрирано увеличение с 25.6%. 51.0% от пострадалите през годината са момчета. Малолетните са 18 и спрямо 2014 г. нарастват с 9.
Децата, преминали през детските педагогически стаи в областта заради противообществени прояви през 2015 г. са 134. Броят им нараства с 14.5% спрямо предходната година. Близо половината са регистрирани за бягство от дома. Следва делът на тийнейджърите, регистрирани за скитничество - 14 или 10.4% и за употреба на наркотични вещества - 10 (7.5%).