Общината прекрати обществената поръчка за проектирането, строителството и авторския надзор за кризисния център за жертви на домашно насилие. Причината е установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката. Ориентировъчната стойност на поръчката е 992 653 лева. Предвижда се 16 жертви да намерят подслон в центъра, а основната цел на проекта е да се намали скритото домашно насилие и насилие, основано на полов признак, чрез подобряване на услугите за подкрепа на жертвите. Той се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.