Газови оръдия гърмят през 3-4 минути в рибарниците край Басарбово и районът напомня за бойно поле. Устройствата работят на пропан-бутан, монтирани са в манекени, наподобяващи ловци с пушки и трещят от сутрин до вечер, а ехото в каньона разпространява звука на километри. Такъв сигнал подадоха в „Утро“ природолюбители, които останали неприятно изненадани при разходка в района на хижа „Алпинист“, където чули пукотевицата и се заинтересували откъде идва.
Пушечните изстрели очевидно трябва да плашат кормораните и другите рибоядни птици, които нанасят щети на собствениците на рибарниците, но наред с това стряскат всички пернати в Поломието, а това е защитена зона по Натура 2000 и в нея гнездят много защитени видове. Те не могат да се размножават спокойно и това заплашва с фатални последици и бездруго крехките им популации, допълниха еколозите и призоваха РИОСВ да извърши проверка на съоръженията и законността на ползването им.