Класна стая на открито и опитно поле ще бъдат изградени в двора на детска градина „Снежанка“, а децата от „Червената шапчица“ ще играят на нови мултифункционални съоръжения. В двора на детска градина „Приказен свят“ в Николово пък ще бъдат обособени био градинка и еколаборатория. Учениците от Дойче шуле ще създадат екозона с класна стая и алпинеум в двора на училището, а възпитаниците на Гимназията по строителство ще спортуват в екозона със съоръжения за стрийт фитнес. В селата Червена вода и Бъзън е предвидено облагородяване и озеленяване на обществени пространства. Всичките тези седем проекта на обща стойност 45 000 лева община Русе спечели от конкурса „Обичам природата и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС. 
Трите детски градини и двете училища ще получат до 5000 лева, а за кметствата програмата отпуска до 10 000 лв. Основен акцент в успешно класираните проекти е поставен върху опазването на околната среда, насърчаването на доброволния труд, повишаването на екологичната култура, както и отговорно отношение на гражданите към опазване на природните ресурси. Предвижда се дейностите по проектите да приключат до края на октомври.