Проектите с фалшиви пъдпъдъци и зайци, които съставляват около 7% от исканията за финансиране по подмярка 6.1 от селската програма, отпадат и това ще отвори врати за реалните млади фермери, които кандидатстват за стартова помощ на бизнеса си. Това обяви ръководството на фонд „Земеделие“.
Към момента във фонда са подписани 842 договора по тази мярка, други 219 проекта ще бъдат парафирани до дни. Така в рамките на одобрения бюджет попадат 1061 договора, готови за приключване.
На този етап 780 млади земеделски стопани са получили първото плащане по договорите, като само в рамките на тази седмица са платени субсидиите на 220 млади фермери.
В началото на следващата седмица ще е готов анализът за това колко заявления допълнително ще бъдат договорирани на базата на отказаните и оттеглени проекти, като техният брой ще бъде не по-малко от 180. 
Спрените проекти са 40, а други 162 фермери са се отказали. При проверките на фонда най-големи нарушения са разкрити в Благоевградско, където веднага след първите инспекции е започнало масово пренасяне на клетки с животни от една ферма към друга. Доказаните нарушители ще бъдат санкционирани. Тези, които навреме са оттеглили проектите си, явно ще се спасят от наказания.