Ректорът на Военноморската академия „Мирча чел Батран“ в румънския град Констанца контраадмирал Веджгил Кицак ще се присъедини към носителите на почетното звание Доктор хонорис кауза на Русенския университет. Престижното отличие ще му бъде връчено на тържественото заседание на Академичния съвет във вторник. 
Веджгил Кицак, който освен висш офицер е и професор, е участвал в поредица от образователни и научни проекти, автор е на редица специализирани книги, издания на научни трудове, доклади и статии, публикувани в национални и международни професионални издания. От 2010 ръководи Военноморската академия „Мирча чел Батран“, като от същата година румънското учебно заведение и Русенският университет имат договор за сътрудничество. Между двете висши училища се провежда обмен на преподаватели и студенти, реализират се общи проекти и участия в научни конференции.