На 24 април 2016 г., Цветница, в с. Старо село, Община Тутракан, ще се проведе общинския празник “Цветница 2016“.  В него ще вземе участие  групата за изворен фолклор и обичаи към читалище „Напредък – Юпер 1915 г.”. Тя  ще представи обредния танц „Надиграване на боенци”, с който през 2010 г. е вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство - “Живи човешки съкровища” на България.

През 2014 г. лазаруването от Старо село, Тутраканско също извоюва престижната позиция на „Живо човешко съкровище“ от Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, което е още една допирна точка между двете групи, представящи многообразието на този стар хърцойски обичай.

Да припомним, че и двете села – Юпер, община Кубрат, както и Старо село, община Тутракан принадлежат към етнографската група на русенските хърцои. Те са били обект на научно изследване още от Димитър Маринов, бащата на българската етнография – пръв директор на Народния етнографски музей в София.