Парчета от фасадата на сградата, където е офисът на Общинска банка, рухнаха върху тротоара на „Александровска“. Това представлява сериозна опасност за преминаващите граждани и затова веднага мястото е обозначено с обезопасителна лента. В неподдържаната отвън сграда се помещават и офиси на фирми, а откъртилата се мазилка е в непосредствена близост до емблематичната сграда на старата полиция.
Сградата е на много собственици, няколко пъти сме давали предписания, за да ги накараме да вземат мерки, каза шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров.
Редица са проблемните сгради по „Александровска“, чиито фасади не са поддържани и освен че загрозяват ремонтираната миналата година улица, са и реална опасност за всички, които преминават край тях.