През 2015 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство в Русенско е 5303 лв. което е с 16.5% повече отколкото предходната година, съобщи Териториално статистическо бюро - Север. По този показател областта е със 7.1% над средното ниво за страната. Данните показват, че от заплати, пенсии, социални помощи и самостоятелна заетост се получават средно по 442 лева на човек месечно (включително деца и хора без доходи).
Много по-съществено през миналата година е нараснал средният разход на човек - с 22% до 4862 лева. Въпреки това ножицата между приходи и разходи остава широка. По данните на статистиката излиза, че средностатистическият русенец успява да спести по 441 лева на година или почти 37 лева на месец.
Основната част от разходите (82-84%) са насочени за задоволяване на потребностите, а около 5% от общите разходи са за плащане на данъци. За храна харчим 28% от бюджета си - доста по-малко от регистрираните за 2014 г. 32.2%. Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива обаче нарастват с 18.4%. За здравеопазване отиват 5.4%. Нарастване отбелязва относителният дял на разходите за транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование - 18.3% при 16.3% през 2014 година.
Годишните данни сочат, че през 2015 г. сме яли и пили повече, изпушили сме и повече цигари. През миналата година консумацията на хляб и тестени изделия е 82.8 кг на човек и е с 6.7 кг по-малко от средната за страната макар и по-голяма, отколкото през предходната година. Средната консумация на месо за годината е 33.6 кг, с 1.6 кг нарастват потребените количества месни произведения и достигат 15.8 кг на човек. 
Потреблението на прясно мляко нараства с 0.6 л за година и достига 12.7 л, а при киселото мляко консумацията от 20.4 кг (2014 г.) нараства през 2015 г. до 22.2 килограма. През 2105 г. средностатистическият русенец си е купил 71 кг плодове и зеленчуци - с 1.5 кг повече от 2014 г.
Нараства потреблението на цигари - 705 броя на лице (при 523 през 2014 г.). През 2015 г. сме изпили средно с 0.7 л повече алкохолни напитки - 39.5 литра. Най-масово потребяваната напитка е бирата - за областта средномесечното потребление е 2.4 л на човек при 2.2 л за предходната година.