Местна инициативна група „Ценово-Свищов“ бе сформирана преди дни. В учредяването участваха около 40 стопански ръководители, земеделски производители, общественици, представители на общинските администрации. Предстои да бъде разработена стратегия за развитие, с която групата ще кандидатства пред фонд „Земеделие“. Водещ партньор в новото формирование е община Ценово, а председател е ценовският зам.-кмет Цветомир Петров. Той се надява съвместната работа да даде възможност за развитие на населените места в двете общини. Благодарен съм на инициативността на Ценово, каза кметът на Свищов Генчо Генчев.