Техническите параметри на новото трасе между Русе и Велико Търново са решени като за автомагистрала със 120 км/ч. Единствено кръговото кръстовище, което е определено за начало на магистралата след зоната на граничния пункт в Русе и където трасето преминава в непосредствена близост до интермодалния терминал на НКЖИ, проектната скорост е 80 км/ч. Пътят ще бъде съставен от 4 ленти за движение по 3.75 м, 4 водещи ивици по 0.50 м, две ленти за принудително спиране, банкети и средна разделителна ивица. Всички входове и изходи ще се устроят в допълнителна лента за сметка на лентата за аварийно спиране. Пресичанията на пътища от републиканската пътна мрежа, общински, стопански и други са решени на две нива, а за обслужването на селскостопанските имоти са предвидени подлези и надлези. Двустранно на пътя пък ще бъдат разположени площадки за краткотраен отдих с обособен сектор за почивка, както и такива с възможност за изграждане на търговски обекти. Те ще са на средно разстояние през около 20 км. 
Това става ясно от техническата спецификация към обявената обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изготвянето и актуализацията на анализ „Разходи-ползи“ за 3 направления, сред които и Русе-Велико Търново. Междувременно за новата магистрала е в ход и процедурата по ОВОС.