Всички общински еднолични търговски дружества приключват 2015 г. с положителен финансов резултат, а за поредна година отличник е „Общински пазари“. Дружеството, което стопанисва 11 търговски обекта, е със счетоводна печалба за изминалата година в размер на 305 000 лв., което е с 34 000 лв. повече от 2014 г. Приходите са основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като увеличението се дължи на направените реконструкции на пазар „Чародейка“, оптимизацията на търговски площи на Централния общински пазар, привлечените нови наематели и увеличения интерес от страна на клиентите. „Общински пазари“ е внесло в общинската хазна 261 000 лева през изминалата година, а през 2016 г. планира проекти за реконструкцията и модернизацията на стопанисваните пазари.
С положителен финансов резултат са: ДКЦ 1 - 50 000 лв., Медицински център 1 - 20 000 лв., Център по дентална медицина 1 - 100 000 лв. и Белодробната болница - 50 000 лв., с които лечебните заведения са закупили медицинска апаратура. 
Това стана ясно на вчерашната комисия за оценка на финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2015, която прие годишните финансови отчети на 8 дружества - Общински пазари“, Летище Русе и шест лечебни заведения. Комисията ще предложи на общинския съвет общината да получи 130 625 лева от печалбата на „Общински пазари“, а лечебните заведения да не внасят дивидент.