Ин витро центърът „Репродуктивно здраве Д-р Щерев“ затваря врати от първи май, обяви медицинското заведение. Така Русе губи една добра клиника по репродуктивно здраве, а двойките, започнали терапията в него, ще трябва да я продължат в други градове с всички свързани с това неудобства и стресови ситуации.
В официално съобщение вчера центърът посочи причините за крайното решение, без да навлиза в подробности. Според официалното съобщение това са „незадоволителните медицински резултати по АРТ (инвитро лечение), настъпилите вътрешни разногласия, а оттам кадрови промени и последващите безуспешни неколкомесечни усилия да обезпечим функционирането на първата специализирана репродуктивна и амбулаторна акушеро-гинекологична клиника в дунавския град с необходимите специалисти на местно ниво ни изправят пред невъзможността да продължим нейната работа. Решението ни е продиктувано от изповядваната от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ философия, че пациентите ни трябва да получават грижи, съобразени с най-високите стандарти за добра медицинска практика при приложение на последните световни достижения на медицината в областта на асистираните репродуктивни технологии, акушерството и гинекологията“.
Неофициално се твърди, че медицинският център е забуксувал заради лош мениджмънт. След напускането на д-р Александър Кунев той е оглавен от прокурист, предпочел да остане в София и да кореспондира с Русе по телефона и по електронната поща, което е довело до все по-трудно преодолими вътрешни напрежения и противоречия.
Работещ в центъра лекар отказа коментар, а телефонът на един от съсобствениците му д-р Розина Мирчева бе изключен. 
По информация на „Утро“ самият д-р Атанас Щерев ще бъде в Русе днес и утре, но това няма да промени с нищо ситуацията.
Всички желаещи да получат документацията от извършени прегледи, изследвания, манипулации и процедури в медицинския център могат да го сторят в оставащите работни дни до края на април.