Популярният магазин „24 часа“ в „Дружба“ е отново на тезгяха, научи „Утро“. Търговският обект е обявен за продан от русенския синдик Димитър Христов, който управлява несъстоятелността на ЕТ „Пламен Чобанов - Чобанов“. Супермаркетът и оборудването му се предлагат на цена 1 228 126,00 лева, а наддавателни предложения се приемат до 26 април. 
Това е втори опит за продажба на търговския обект след неуспешната процедура през 2013 г. Тогава частният съдебен изпълнител Милкана Македонска извади на тезгяха магазина, в който и тогава, и сега наемател е ЦБА. Оказа се, че върху него е учредена ипотека в полза на Уникредит Булбанк, „Ейч Ви Би Лизинг“ и физическо лице.  Процедурата обаче бе прекратена, тъй като фирма „Аргос“ ООД подаде иск за обявяване на собственика в понесъстоятелност. Решението бе взето от Окръжния съд в Разград, където по регистрация бе седалището и адресът на управление на ЕТ „Пламен Чобанов - Чобанов“.
Преди 3 години към магазина имаше интерес и от конкурентни на ЦБА вериги, но оттогава насам пазарът на бързооборотни стоки в Русе се промени драстично като „Пени Маркет“ тотално напусна града, а „Билла“ затвори два от магазините си. Прави впечатление и че исканата сега цена е доста висока. Преди три години за магазина се искаха едва 824 100 лева.