„Общуване с наследството. В търсене на музейни територии“ е заглавието на новата книга на директора на русенския Исторически музей проф.Николай Ненов, която излезе от печат. Това е неговата монография, която оценена от 6 професори и един доцент, донесе на Ненов професорската титла. Темите за границите и формите на историческото наследство, за неговото търсене и споделяне обединяват отделните цикли в изданието. 
Текстът е част от съвременната критическа музеология, а погледът е насочен към функционирането на музеите в съвременността. Книгата ще бъде изпратена до университети, библиотеки и музеи в страната, а може да се закупи от Историческия музей в Русе.