С над 400 млн. евро са спаднали преките инвестиции в страната за  януари-февруари спрямо същия период на миналата година, показват огласените вчера данни на БНБ. За първите два месеца на годината у нас са направени инвестиции в размер на 81 млн. евро, като са по-ниски с 405.5 млн. евро (83.4%) спрямо януари-февруари 2015 г.
Най-големият инвеститор в страната ни за първите два месеца очаквано е Германия. Прави впечатление, че двойно по-малко са инвестициите в недвижими имоти. Най-голям интерес към недвижимости в България имат руските граждани.
За първите два месеца на годината търговското салдо е отрицателно, сочат още данните на БНБ. Износът продължава да расте по-бързо от вноса. За периода януари - февруари ръстът е с повече от 8 на сто при износа, докато вносът расте с по-малко от две на сто.
За два месеца от България са изнесени стоки и услуги в размер на повече от 3,4 млрд. евро. Вносът обаче надхвърля 3,6 млрд. евро.