Нискоефективно и лобистко законодателство в последните години от 2010-а насам показва анализ на Стопанската камара, изготвен съвместно с Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи. Икономиката търпи преките последствия от неефективната работа на депутатите, а грижата за демографията не е отразена в нито един закон. 
В периода 2010-2015 година в Народното събрание са внесени 1628 законопроекта. От тях 51% са отхвърлени. Средногодишно са внасяни 271 законопроекта и са приемани 132 - средногодишно по един на ден. За целия период от пет години са приети 792. Стахановските темпове обаче се отразяват на качеството на законите, посочват от БСК.
Най-променяни за последните шест години са данъчно-осигурителните закони - те са претърпели общо 209 промени за 6 години, като в 77% от случаите това е ставало чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони, а не чрез проект за промени на съответния закон.