С присъда №13 от 27 януари 2016 година по НОХД №2469 по описа за 2015 година Русенският районен съд е осъдил Спартак Ангелов Асенов на обществено порицание чрез „Утро“. Наказанието му е за това, че след като е бил осъден по гражданско дело №6879 от 2013 година да издържа детето си С.С.А., той не го е направил. Така през периода ноември 2014 година-януари 2015 година съзнателно не изпълнил задължението си и не изплатил три месечни вноски от по 85 лева или общо 255 лева. Спартак Ангелов Асенов е осъден и за това, че повторно спрял да плаща издръжка за периода февруари 2015-октомври 2015 година, като пропуснал да изплати деветмесечни вноски на обща стойност 765 лева. За неспазването на задълженията си той е наказан и на пробация за срок от 2 години, включително и на 100 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото.