С подкрепата на „Енерго-Про“ бе проведено Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ във Варна, съобщиха от компанията. Домакин на надпреварата бе факултетът по електротехника в Технически университет. Сред 70-те участници, ученици от професионалните гимназии по електротехника и електроника, бе и отбор от Русе. Средношколците представиха своите проекти под формата на презентации или макети на електрически инсталации на производствени и битови сгради.
Освен че подкрепи финансово провеждането на събитието, електроразпределителната компания „Енерго-Про Мрежи“ бе представена и в журито, което оцени  професионално проектите на участниците. Отличието за най-иновативен проект взе ПГЕЕ-Бургас, а за най-креативна идея - ПГЕЕ-Пловдив.  
„Подобни форуми не само дават възможност за творческа изява на учениците, но и формират тяхната професионална ориентация още по време на средното образование. Убедени сме, че сред тях има талантливи бъдещи енергетици, които ще изберат да работят в България. В тяхно лице виждаме нашите бъдещи електротехници и електроинженери“, сподели по време на събитието Румен Лалев, член на Управителния съвет на „Енерго-Про Мрежи“.