Не искам повече въпроси от българи, кипърци и гърци, въпреки че им признавам активната позиция и ги поздравявам за нея - наистина сте силни. С тези думи водещият на дебатите по основни въпроси от европейската проблематика още веднъж потвърди изключителната подготовка на младите европейци от тези балкански страни.
Всичко това се случи в Страсбург по време на симулативната игра „Евроскола“, която се организира от Европейския парламент. Победителите в регионалния кръг за Северна България - учениците от Математическата гимназия в Русе, имаха възможност за ден да влязат в ролята на 17-те български депутати в Европа, макар нивото им на английския език и активна позиция значително да надхвърля това на част от истинските избраници.
24-мата русенски ученици бяха разделени в отбори заедно с представители на още 25 държави. Младите хора трябваше да постигнат обща позиция по зададен от организаторите въпрос и да я изложат аргументирано след това на общо заседание. Направиха го убедително и спечелиха симпатиите дори на конкурентите си. Темите обхващаха икономическата, философската, социалната и международната политика и бяха зададени предварително от организаторите. След това гимназистите имаха право да гласуват по основни въпроси за бъдещето на ЕС и да задават въпроси към вносителите - точно както това се случва в реалния парламент с реалните депутати.
Нашите ученици наистина бяха добри и това се дължи на подготовката им по ораторство и дебатьорство, за които пък са нужни огромно количество актуална информация и собствена позиция, коментира учителката им по философия д-р Магдалена Желязкова.
Всъщност учителите също трябваше да намерят начин да работят в екип със свои колеги от страните участнички в „Евроскола“ и да премерят знания по европейски теми на всеки от езиците, на които се говори в съюза. Въпросът „Колега, какво пише тук?“, бе забавната част на състезанието, тъй като повечето от учителите дори не могат да четат на „екзотичните“ български, гръцки, ирландски, шведски, литовски и унгарски език.