Една болница, която не развива научна дейност, не може да върви напред. Именно затова трансформирането на многопрофилната болница в университетска дава много по-големи възможности за развитие и на лекарите, и на здравното заведение. Това ще рефлектира и в лечението на болните, и в привличането на специалисти с висока подготовка, които да обучават нашите лекари. Освен това колегите ще могат да участват в научни проекти на Русенския университет, което допълнително ще вдигне нивото. Всичко това е голямо постижение за Русе и русенци. Така изпълнителният директор на най-голямото здравно заведение в областта д-р Иван Стоянов коментира новия му статут, дошъл с правителствено решение в сряда.
Предложението за повишаване на степента на болницата беше направено преди повече от година от Русенският университет и това е успешният край на една дълга процедура, посочи председателят на Общото събрание в учебното заведението чл.-кор.проф.Христо Белоев. Съгласно правилата университетска болница може да има в град, където има медицински университет, филиал или факултет. В случая в РУ има факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и ръководството е направило много подготвителни дейности, за да може отделенията в МБАЛ да отговарят на всички условия да станат клиники, каквито са законовите изисквания за университетска болница.
В Русенския университет започна и процес на хабилитации на лекари от МБАЛ, за тази година са обявени четири конкурса за доктори на медицинските науки, доценти и професори, допълни проф.Белоев.
Трансформирането на болницата в университетска за нас е много важно, работим от години това да се случи, каза ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева.
Първите стъпки за създаването на днешния факултет „Здравни грижи“ са направени през 1992 година, когато е основана специалността „Кинезитерапия“. Днес факултетът обучават над 600 студенти в няколко специалности. 
В момента в болницата имаме над 80 специализанти по 28 специалности. Занапред броят им сигурно ще се увеличи, но по-важното е, че университетската болница ще даде възможност за качествено обучение на млади медицински кадри в хабилитирани специалисти, заяви зам.-председателят на Съвета на директорите в УМБАЛ д-р Йосиф Новаков.