Ученици от Английската гимназия и Гимназията по икономика и управление гостуваха на Русенския административен съд по повод традиционния Ден на отворените врати. Председателят на съда Елга Цонева посрещна младежите в собствения си кабинет. В навечерието на днешния юридически празник тя ги въведе в основните положения в административното право и отговори на въпросите, които ги вълнуваха. След теоретичното въведение, съдия Цонева успя да доближи учениците до нейната практическа работа, като им показа как всекидневно разпределя дела. Така на практика тийнейджърите наблюдаваха пътя на един съдебен казус от деловодството до бюрото на конкретния съдия, който ще го решава.
Съдия Цонева не скри симпатиите си към възпитаниците на Английската гимназия, които за първи път гостуват на съда, и сподели, че самата тя и нейните синове са завършили същото училище.
В края на срещата председателят на Административния съд получи поздравителен адрес и букет по случай днешния Ден на Конституцията.
По-късно студенти от втори курс по специалността „Право“ в Русенския университет разиграха симулативен административен процес по Закона за закрила на детето. Казусът бе представен със съдействието на съдия Ина Райчева, а бъдещите юристи влязоха в ролите на страни в процеса - съдебен състав, прокурор, адвокат. Темата на казуса бе „Осъществяване на мерки за закрила на дете в семейна среда чрез осигуряване на психологическа и педагогическа помощ“.