Популярните по света хотели за гуми вече са познати и у нас, но ползването на услугите им далеч не е масово явление. Повечето свалени през пролетта зимни гуми се прибират в мази и гаражи, докато дойде ред за следващата им употреба. тогава мястото им заемат летните. Но за да се ползват безпроблемно гумите няколко сезона, трябва да се спазват правила не само при експлоатацията, а и при съхранението им.  
Ако гумите са на джанти, трябва да останат напомпани и в идеалния случай комплектите джанта с гума да са подредени едни върху друг. Друга възможност е да овесите всяка джанта заедно с прилежащата й гума на стена, като внимавате куката да не нарани нито джантата, нито гумата.
При съхранението на гумите спазвайте следните съвети:
- Съхранявайте ги при отсъствие на силна слънчева или изкуствена светлина;
- Помещението, в което ще се съхраняват гумите, трябва да е с постоянна температура, да не е влажно и да е с добра вентилация;
- Освен от директна слънчева светлина пазете гумите и от ултравиолетови лъчи;
- Дръжте гумите далече от електроуреди, които могат да предизвикат искри;
- Съхранявайте гумите далече от горива, лубриканти, киселини или дезинфектанти;
- Не поставайте гумите така, че да са притиснати от други предмети, които могат да ги наранят или деформират.