Споразумение за обществен ред и сигурност подписаха кметът на община Ценово д-р Петър Петров и началникът на РУ на МВР в Бяла гл. инспектор Асен Желязков. Основната цел е да се осъществи ефективно противодействие на битовата престъпност и да се опази сигурността на хората в населените места на общината.
Сериозно внимание се отделя и на проблемите с безопасността на движението, опазването на селскостопанската продукция и земеделския инвентар, ограничаването на домашното насилие, трафика на хора, разясняване на измамните схеми сред старците. На входовете и изходите във всички села са монтирани камери за видеонаблюдение, система за видеоконтрол функционира и в учебните заведения.