Дневните договори в агросектора ще се регистрират изцяло онлайн. По този начин от Главна инспекция по труда смятат да решат един от проблемите, поставени от земеделските стопани при прилагане на еднодневните договори - желанието им да се създаде възможност за намаляване на времетраенето и човешкия ресурс за регистрирането им.
 От Инспекцията по труда са разработили проект, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за изграждане на специален информационен продукт. Той ще позволи договорите да се регистрират изцяло онлайн, дори в неработно време, както и да се генерират многократно данните на работник, с когото вече е сключван еднодневен договор от съответния работодател. 
Проектът вече е одобрен от Комитета за наблюдение, предстои подписването на договор. Изграждането на системата ще бъде в рамките на около 4 месеца след подписването на договора.