Кметът Пламен Стоилов подписа вчера новата инвестиционна програма за над 56 млн. лв. по оперативна програма „Региони в растеж“. Сумата е за проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. През следващите години общината ще работи с високи темпове за изпълнението на важни проекти по четири направления, които са с голяма обществена значимост и потенциал за икономическо развитие. 
17 млн. лева ще бъдат инвестирани в реконструкцията и рехабилитацията на крайбрежната зона, за да може Русе да се обърне с лице към река Дунав. Планирано е да се изгради нова кейова стена, панорамна велосипедна алея, сцени на открито, детски площадки и площадки за фитнес на открито, както и яхтено пристанище. Кеят и дългоочакваната рехабилитация на Парка на младежта са включени в приоритетната ос за градска среда. Предвижда се парковите пространства да се облагородят, да се положи нова настилка по алеите, да се изгради лятна естрада и читалня на открито. Ще има алеи за джогинг, детски и фитнес площадки на открито, а за любителите на колоезденето - нови велосипедни трасета и байкпарк. Розариумът пък изцяло ще промени облика си. 
В направлението за интегриран градски транспорт попада изграждането на надлез между кв. „Родина 3“ и „Чародейка“, пешеходна зона по ул. „Чипровци“, както и благоустрояване на околните пространства. Предвидена е рехабилитация и реконструкция на пешеходния подлез при Математическата гимназия, зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица, в района на жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, както и на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“.
По отношение на по-натътъшното развитие на социалната инфраструктура е предвидено да се изградят жилища за настаняване на лица от малцинствени групи и социално слаби хора, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на общината. Планиран е ремонт, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 
Основен ремонт на детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка“ 2, както и на Математическата гимназия и училище „Христо Ботев“ са предвидените дейности и обекти по четвъртия инвестиционен приоритет  за образователна инфраструктура. Прилежащите дворни пространства ще бъдат облагородени и озеленени, в училищата ще се изградят спортни площадки, а в детските градини ще се внедрят мерки за енергийна ефективност.