Общинският бюджет на Бяла най-накрая бе приет вчера след две безплодни заседания и то без промени в първоначалните предложения за приходите и разходите на кмета Кольо Келерджиев.
Първия път бюджетът бе отхвърлен от общинските съветници, които поискаха сами да разработят финансовите разчети, но не предложиха свой вариант. Вторият опит за приемане на най-важния документ за общината пропадна заради липса на кворум, за да се стигне до успешния трети опит.
Другата седмица в Бяла предстои да бъде направена първа копка на ремонта на болницата. До края на месеца пък ще бъде завършен ремонтът на уличните тротоари и читалищата.