Изложбата „Поляците в и за независима България“ беше открита в понеделник вечерта в Доходното здание от завеждащия Консулски отдел към Посолството на Република Полша в София Катажина Деда. Областният управител Стефко Бурджиев, който присъства на откриването, поднесе на дипломатката красив букет. Експозицията представлява дългогодишния труд на Консулския отдел на посолството да открие и документира полските следи в България след Освобождението и да запечата техния принос в следосвобожденските процеси, посочи Деда и изрази надежда изложбата да допринесе за развитието на културния обмен между двете страни.
Деда и Бурджиев в неформален разговор обсъдиха засилването на сътрудничеството между двете държави, а областният управител се ангажира да окаже съдействие за откриване на Почетно консулство на Полша в Русе.