Най-малко 300 безработни ще се срещнат с около 30 представители на бизнеса от региона в Европейския ден на работодателя днес от 10 часа във Военния клуб на ул. „Одрин“ 4. Те и работодатели в сферата на машиностроенето, енергетиката, химическото, мебелното и конфекционното производство, информационните технологии, търговията, хотелиерството и ресторантьорството ще могат лице в лице да се договорят за работни места, да се информират и да получават допълнителна информация за предоставяните в териториалните поделения на Агенцията по заетостта услуги. На специален щанд ще бъдат разяснявани предлаганите възможности от мрежата за европейска заетост EURES.
Русе е един от четирите града в страната, който се включва в инициативата с трудови борси. Европейският ден на работодателя се организира от Агенцията по заетостта под мотото „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!“.