Национална среща на детските и младежките парламенти и съвети се проведе в периода 8-10 април в Стара Загора. Срещата е включена в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН. Ежегодно българските детски и младежки парламенти и съвети провеждат пролетни сесии, чиито домакини са различни общини.

По покана на кмета на Община Стара Загора – г-н Живко Тодоров, на сесията от страна на ОМД присъстваха Христина Георгиева – младежки работник и Преслава Градева – зам.-председател на клуб „Младежки парламент”. В срещата участваха 90 души от 36 града от цялата страна. Участниците в сесията работиха по темата „Образование, кариерно ориентиране и развитие – личностен избор и родителски въздействия”.

В първия ден от сесията младежите обсъждаха плюсовете и минусите на формалното и неформално образование и представиха своите организации. Вторият ден от срещата започна със сутрешен енерджайзер, след което участниците бяха разделени на групи и работиха по въпроси, свързани с насочването на младите хора в избора им на образование и професия. Заедно с тях работи и психолог, който им обясни как да направят своя личностен избор. Изявени специалисти в областта представиха възможности за кариерно развитие и реализация и презентираха примери за известни личности, които са наследили професиите на родителите си.

Организаторите бяха подготвили и обиколка на града за запознаването на младежите с историческото и културно минало на Стара Загора. Сесията завърши с изготвянето на общ годишен календар.