Производителите на краве мляко и земеделските стопани, които през 2015 г. са подавали заявления за извънредни компенсации, свързани с руското ембарго, могат да получат нова помощ. Това гласят обнародваните в последния брой на „Държавен вестник“ промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. Без тези изменения фонд „Земеделие“ не може да приложи новата държавна помощ от малко над 10 млн. лв., одобрени от ЕК в края на миналата година за България. От 6-те милиона евро досега са използвани 1,5 млн. лв. Сега ще бъде разпределена останалата част.
Право на подпомагане имат стопаните, притежаващи от 10 до 200 крави, а също и стопанствата с най-малко 50 овце майки или кози майки и най-много 500, които отговарят на изискванията и са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол.