На публичен търг с явно наддаване ще бъде продаден общински имот в русенския Индустриален парк в местността Слатина. Теренът е с площ 211 кв.м, с трайно предназначение за производствен или складов обект. В него има и изградена двуетажна сграда със застроена площ 80 кв.м.
Имотът е разположен в централната част на Индустриалния парк, в близост до кръговото движение и между заводите на „Монтюпе“ и „Керос“. 
Началната тръжна цена е 31 800 лева без ДДС, стъпката на наддаване - 2000 лева.