Студентски практики и обучение според изискванията на работодателите обсъждаха на среща академичното ръководство на Русенския университет и мениджъри от „Витте Аутомотив“.
Фирмата се нуждае от инженери по качество, които да управляват процесите и да внедряват коригиращи мерки. В момента в нея работят над 600 човека, като 95% от висшистите са възпитаници на Русенския университет. Беше обсъдена възможността за продължаващо обучение на служителите на компанията по определени дисциплини, като идеята е обучението да не е еднократно, а циклично и в него да се надграждат повече знания и умения.
Изпълнителният директор на „Витте“ Христо Христов коментира, че в следващите години ще изпитват голяма нужда от специалисти по логистика. В момента в компанията работят около 60 човека, но се очаква работата за тях да се увеличи. 
Ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева се ангажира да се създаде работна група, която да набележи основните дейности по адаптирането на обучението според изискванията на работодателя. Проф. Пенчева обърна внимание, че от юли отново ще стартира проектът „Студентски практики“, по който студентите влизат в реалния трудов процес, получават стипендия, а много от тях остават на работа във фирмите и институциите. 
Участниците дискутираха създаването на своеобразна студентска академия, в която студенти от втори курс да бъдат селектирани от фирмите и да бъдат обучавани по определена методика. От една страна младежите ще имат мотивацията да учат допълнително, като им се осигурява възможност за работа, от друга - компаниите ще получат кадри, обучени по техните изисквания.