Живеещите в блок „Васил Левски“ на ул. „Атон“1 в центъра на Русе, който пропада заради септична яма, ще сезират прокуратурата за престъпно нехайство от страна на общината. Това е решено на събрание на кооперацията, тъй като според хората проблемът със септичната яма и отводняването на прилежащия терен може да доведе до трайни увреждания на хора и дори загуба на живот.
„Утро“ подробно разказа за изкривяването на конструкцията на четириетажния блок с 12 апартамента, построен през 60-те години на миналия век, и за безпокойството на жителите му, които преди половин година са сменили дограмата на прозорците във входа, а част от тях вече не могат да се отварят. След изпратена жалба до кмета Пламен Стоилов и след оглед на общинска комисия е констатирано, че настилката около жилищната сграда е слегнала и пропукана, а въпросите относно водоплътната настилка на сградата трябва да бъдат решени от общото събрание на собствениците. 
„Не може проблем, който е в междублоковото пространство, да се очаква, че ще се ремонтира, отводнява и други дейности от гражданите. Къде е общината, това е нейно задължение“, е становището на около 30 живеещи в кооперацията. 
Те са извършили проверка и твърдят, че от кадастралната карта е видно, че целият терен от 3240 кв.м е собственост на общината. 
„Никой от около 40 собственици на апартаменти и гаражи от блок „Васил Левски“ и двете съседни жилищни кооперации на ул. „Муткурова“ няма собственост върху земята. Ако е наша собственост, от общината да дойдат и да ни кажат откъде докъде е наше, да си го заградим, да си направим платен паркинг или каквото ние си решим. Къде по света граждани ремонтират общински пътища, изграждат тротоари или правят отводнителни системи“, негодуват хората. 
Те твърдят, че след последните дъждове проблемът се задълбочава. Водата, която се е събрала над септичната яма, вече е просмукана през напуканата циментова настилка. Къде обаче отива тази вода - дали в основите на кооперацията, или на друго място, никой не знае. Само на няколко метра от пропадането има друга голяма локва с дълбочина от около 20 см, но там въпреки че също е напукана циментовата настилка, водата все още стои. 
„Очаквахме, че след публикацията в „Утро“ ще се сезират компетентните общински органи, но нищо такова не се случи. Поне можеха да дойдат да видят на място, да се срещнат с нас, да ни обещаят нещо, да имитират дори някаква заинтересованост. Явно моментът е такъв, че не са необходими гласоподаватели“, коментират живеещите в блока. Затова те са решени да си търсят правата и в съда, ако е необходимо. 
А докато не се реши напълно проблемът с напълването, трамбоването на септичната яма и цялостното отводняване на терена, хората ще се молят да не вали дъжд, да не пропада повече теренът и да не се случи инцидент.
Това е изцяло ангажимент на живеещите, защото е в сервитута на блока и е подход към гаражите. Въпреки това винаги пълним тази яма, каза кметът Пламен Стоилов, като веднага изпрати екип на общинското предприятие „Комунални дейности“ да извърши оглед.