29-годишният Камен Кънчев е новият временно изпълняващ длъжността шеф на приюта за бездомници „Добрият самарянин“. Той е назначен на мястото на досегашния началник Мартин Николов, който е напуснал поста по собствено желание. Кънчев е завършил „Ерготерапия“ в Русенския университет и от девет години работи в сферата на социалните услуги. В периода 2008-2012 година е работил в защитено жилище „Приятелска подкрепа“, а от 2013 е назначен в приюта като ерготерапевт. През последните две години работи в центъра за социална рехабилитация и интеграция към „Добрият самарянин“.