Министерството на здравеопазването има информация, че видна наша професорка по онкоболести е агитирала свои колеги от други болници да не приемат болни с ракови заболявания, докато министерството не отстъпи от част от реформата. Това обяви в неделя пред БНР заместник-министърът Бойко Пенков без да спомене името на лекарката.

"Уважаеми колега, предупредени сме. Знаем кои болници в момента създават проблем при приемането на онкоболни и, ако това продължи, в понеделник държавата ще си свърши работата”, обърна се към нея заместник-министърът в радиоефира.

В петък Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заяви, че новите правила за комплексно лечение не ограничават възможностите за терапия на онкоболните, както твърдят представители на някои болници.

От четвъртък директори на специализирани в онкологията клиники твърдят, че с новите правила лечението ще може да се осъществява само в 8-9 болници вместо в сегашните 39.

Причината е, че според новите изисквания за да сключат договор с касата болниците трябва да осигуряват пълния лечебен цикъл. В случая с онкологията – болницата да има отделения по химиотерапия, лъчелечение и нуклеарна медицина.

Някои болници обаче са специализирани само във високодоходната и добре платена химиотерапия, поради което се появиха и притесненията, че могат да бъдат отрязани от договор с НЗОК.

Новите правила обаче предвиждат възможност болниците да сключват договор помежду си за липсващите дейности. Въпросът е да се гарантира, че щом на едно място е извършена химиотерапия, след това пациентът ще има къде да продължи с лъчетерапия, ако не е в състояние сам да направи избор или не знае към коя клиника да се насочи.

“Лечебните заведения, които нямат собствени структури по медицинска онкология от минимум второ ниво на компетентност и структура по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум второ ниво на компетентност, осигуряват дейността съвместно чрез сключване на договор с друго лечебно заведение, което покрива заложените изисквания в алгоритъма на амбулаторната процедура“, обясниха от касата.

В събота вечер общопрактикуващите лекари обявиха, че от понеделник прекратяват ефективните си протести след постигнато съгласие със здравното министерство.

В своя декларация обаче два дни по-рано Българският лекарски съюз обяви национален протест за следващата сряда под мотото “Истинска реформа за истинска медицина“ и призова всички лекари в страната да се включат в протестните действия като преустановят плановия прием на болни „поради неясни правила за отчитане и заплащане на извършената дейност“.