Средно поскъпване на електроенергията за битовите потребители в размер на 2,92% включват предложенията на „Енерго-Про Мрежи“ и „Енерго-Про Продажби“ за новия ценови период от 1 юли, внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Това означава средно повишаване на битовите сметки с около 2 лева.  
По-голям дял в промяната има предложената стойност на нощната тарифа, която в настоящия момент електроснабдителното дружество продава на цена под нейната себестойност. Изчисленията са направени на база действащата цена на електрическата енергия, по която „Енерго-Про Продажби“ купува енергията от НЕК, в качеството му на обществен доставчик, както и действащите цени за пренос и достъп на ЕСО.
В ценовите си предложения „Енерго-Про“ е посочило единствено преките разходи за регулираната си дейност и отразяват средствата за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1 милион битови клиенти, уточняват от дружеството. Енергийният регулатор трябва да утвърди новите цени до 30 юни. 
Всъщност, от вчера и битовите абонати могат да сменят доставчика си на електроенергия и вместо на „Енерго-Про Продажби“ да плащат тока на компания „X“. Поне засега обаче така очакваното либерализиране на пазара за домакинствата остава само теоретична възможност. Първо - свободният пазар не е съвсем свободен, тъй като 80-85% от произведената у нас електроенергия се изкупува от НЕК по силата на дългосрочни договори, а на енергийната борса се предлагат само остатъците. И само тях доставчите ще предлагат на нас като алтернатива.
Второ - уж можем да избираме, но няма измежду какво - никой не се е засилил да ни предлага оферти за продажба на ток. При едва 50-ина лицензирани посредници е ясно, че те първо ще гледат да „хванат“ големите предприятия, после по-малките фирми. Самите търговци признават, че на този етап нямат никакъв интерес към малките битови клиенти, които ще им донесат повече грижи и дисбаланси, отколкото реални приходи.
Трето - цените на свободния пазар са високи и изоставянето на регулираните цени би донесло финансова изгода само в редки случаи. Някои прости сметки можем да си направим с офертите на „Енерго-Про“. Сегашният ни доставчик е май първата фирма, предложила пакети за битови клиенти чрез дъщерното дружество „Енерго-Про Енергийни услуги“. На сайта kupitok.bg има и калкулатор, с който да си изчислим колко би ни струвала една и съща консумация на регулиран и свободен пазар (според офертите на „Енерго-Про“). Прави впечатление, че предлаганите стандартни пакети нямат дневна и нощна тарифа, а токът е с една и съща цена за всичките 24 часа от денонощието - 0,08675 лв./кВтч или 0,08970 лв./кВтч в зависимост от срока на договора. Към нея се прибавят разходите за балансиране, таксата „Задължения към обществото“ и цените за достъп и пренос по електропреносната мрежа. При една равномерна консумация от 100 квтч дневна и 50 квтч нощна енергия за месец сметката на свободния пазар излиза с 12,13% по-висока. Това е така заради по-скъпата нощна енергия, която на регулирания пазар е много по-евтина (поне до 1 юли). Ако харчим ток само в периода на дневната тарифа, с преминаването към свободен пазар ще спестим 10,25% от месечната си сметка. Едва ли обаче можем да изключим всички електроуреди за през нощта. 
„Енерго-Про“ има и трети пакет - за клиенти с изявено нощно потребление с възможност цената да падне до 0,08 лв./кВтч. Подобна за клиенти с предимно дневно потребление обаче няма. Така че - чакаме по-добри оферти!