Членовете на академичен клуб „Четири колела“ към Русенския университет ще бъдат доброволци в кампания за безопасност на движението по пътищата. Студенти и докторанти ще влизат в часовете в русенски училища и ще представят инициативата си, „Да запазим децата на пътя!“.
С решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, периода 2011 – 2020 г. е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”. Идеята на участниците в клуб „Четири колела“ е да се срещнат с колкото може повече ученици, да направят с тях практически игри и занимания по пътна безопасност, и така да намалят травматизма по пътищата. Само за миналата година в България при катастрофи са загинали 13 деца, а други 419 са ранени.


Студентите-второкурсници от специалност „Технология и управление на транспорта“, Петър Павлов и Андриана Симова са разработили презентация, в която показват възможностите за подобряване на безопасността на движението по пътищата. В нея нагледно представят какво се случва с човек, който е блъснат от автомобил, движещ се с различна скорост и как се променя спирачният път при различни метеорологични условия.

Доброволците от клуб „Четири колела“ ще подготвят презентации за ученици от различните възрастови групи, като целта им е да възможно най-много деца да осъзнаят рисковете на пътя и да вземат решения, с които да опазят живота и здравето си.

На първото представяне на идеята „Да запазим децата на пътя!“ присъстваха и представители на бизнеса, които предложиха своите идеи за сътрудничество с клуб „Четири колела“. В разговора-запознанство с инж. Росен Даскалов, собственик на „Русе кар“ и възпитаник на Русенския университет и Даниел Донев, собственик на „Хепи ООД“ студентите задаваха въпроси и даваха предложения за общи инициативи. „Можете да постигнете всичко, каквото пожелаете, но то няма как да стане ако нямате мотивацията, ако не изградите онази здрава платформа, която ще ви издигне нагоре“, каза на студентите Росен Даскалов и разказа за неговите стъпки към успеха.