Екскурзия по проекта за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, отведе русенчета до резервата в Сборяново. С огромен интерес децата от училищата „Братя Миладинови“, „Никола Обретенов“ и „Ангел Кънчев“ разгледаха тракийската гробница и изслушаха интригуващия разказ на екскурзовода. Вълнуващото пътуване се превърна в едно от най-запомнящите се впечатления за учениците.