Осем човека са заседнали в пропаднал към сутерена асансьор на Хирургическия блок във вторник в 11.30 часа. Охраната веднага се обадила на фирмата, която поддържа повдигащите устройства. Около 12 часа пристигнали служители на фирмата, които установили, че се е задействала аварийната спирачка и това е спасило хората от падане в сутерена, но асансьорът е пропаднал под фоайето на партера. След изтеглянето му в 12.07 часа заседналите хора били изведени.